Make your own free website on Tripod.com

Samahan

 | Yahoo! | Google
7

Jose P. Rizal

buhay, personalidad, sosyalidad...

 

 

 

Circulo

Hispano-Filipino

 

 

 

Ang Circulo Hispano-Filipino ay inorginasa ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid, kasama ang ilang mga Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas, karamihan mga Liberal, gaya ni Pedro Ortiga y Rey, alkalde ng Maynila, at Consejero de Ultramar para sa Pilipinas.

HIindi nagtagal ang Circulo pati na ang magazin nito. Sa mga estudyante, kahirap mangalap ng pondo. Nagdusa din ang Circulo dahil sa sumusulpot na problemag indibidwalismong wala sa lugar, bawat kasapi ng organisasyon lihim na nagmamaktol kung hindi siya ang inihalal na pangulo. Ang partikular na katangiang ito sa hanay ng kababayan, ang kahirapang pagsanibin ang mga puwersa para sa isang pagkilos, bunga ng labis na indibidwalismo, ay problemang dadagan-dagan kay Rizal sa takbo ng kanyang buhay politikal. Palagian nya itong alalahanin, at hindi rin nya mawari kung paano pakikitunguhan.

Nagsimulang magsisi itong mga estudyante sa pagkabuwag ng Circulo, sanhi na rin ng kanilang kawalang-pansin at pagkakawatak-watak. Sa panahong ito, kamit na ni Rizal ang mataas na pagpapahalaga ng kanyang mga propesor at mga kaeskwelang Espanyol at unti-unti ng pinakikinggan ng kapwa nya Pilipino; subalit matindi pa rin ang dating naknak. Noong 2 Enero 1884 isang pulong ang idinaos sa bahay ng tatlong magkakapatid na Paterno, Pedro, Maximo, at Antonio, para talakayin ang pagbubuhay-muli ng Circulo.

Hindi tinukoy ni Rizal sa kanyang talaarawan, ngunit napagtanto nyang nasa likod nito ang pagtanggi ng mas mayayamang estudyanteng manguna sa pag-aambag ng pera. Datapwat sa mga oras na iyon, si Paterno, isang kaibigang malapit ni Rizal na kapareho nya ng interes at saloobin, na tatanyag sa Unang Republikang Pilipino, ay hindi masugid sa pagtanggap ng responsibilidad. Sa katunayan, ang kawalang liderato ni Paterno ang naging pangunahing balakid na kinaharap ni Rizal sa unang dalawang taon nya sa Madrid.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Email Us | Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 2005