Make your own free website on Tripod.com

 

Contributors

 | Yahoo! | Google
7

Jose P. Rizal

buhay, personalidad, sosyalidad...

Software Programs na Ginamit sa Web Designing
·

 

 

Macromedia Dreamweaver MX 2004

 

Dreamweaver para sa over-all encoding, CSS rendering, script removal at code support

 

·

 

 

 

Macromedia Flash MX Beta
 

 

 

Kinailangan ang tulong ng Flash Beta (online script) dahil sa dami ng browser errors na kinaharap naming mga designers.

 

·

 

 

Microsoft Frontpage XP

 


Frontpage para sa basic editing. Frontpage ang pinili naming gamitin sa linking at paglalagay ng background music.

 

·

 

 

Macromedia Flash MX 2004

 

Flash para sa mga presentasyong nagbigay kulay sa aming website. Mabisang tool ito para sa GIF editing (intro page).

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Email Us | Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 2005