Make your own free website on Tripod.com

Buhay

 | Yahoo! | Google
7

Jose P. Rizal

buhay, personalidad, sosyalidad...

 

Mga Babae sa Buhay ni Rizal

 

Gertrude Beckett
Anak ng isang pianistang Ingles. Nabighani at umibig kay Rizal.
Josephine Bracken
Josephine Bracken
Umibig kay Rizal hanggang sa mga huling sandali.
Leonor Rivera
Crayon sketch ni Rizal
Leonor Rivera
Sweetheart ni Rizal
Leonor Valenzuela
Kaibigan ni Rizal sa kanyang pag-aaral sa UST.
Nelly Bousted ng Biarritz, muntik ng pakasalan ni Rizal noong 1891.
O-Sei Kiyo San, isang haponesang nakilala ni Rizal sa pagtungo nya sa Japan.
Susan Jacoby
Nanuluyan si Rizal sa bahay ni Jacoby sa Belgium.
About Us | Site Map | Privacy Policy | Email Us | Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 2005