T
Make your own free website on Tripod.com

Ambag

 | Yahoo! | Google
 

Jose P. Rizal

buhay, personalidad, sosyalidad...

Tala ng mga Mapa at Planong Dinesenyo ni Rizal
Title: Relief Map of Mindanao
Kasangkapan:
 
Remarks:
Ginawa sa Plaza ng Simbahan ng Dapitan noong 1892
Title: Pacific Ocean Spheres of Influence
Kasangkapan:
 
Remarks:
Ginawa sa panahon ng administrasyon ni Pres. Benjamin Harrison. Nabaggit ni Rizal sa artikulong "The Philippines a Century Hence", ginawa sa London noong 1889.
Title: Plan for Modern College (front and side views)
Kasangkapan:
 
Remarks:
Pagaari ni Dr. L. L. R, isang pranses, 1872
Title: The Lake District of Central Luzon
Kasangkapan:
 
Remarks:
Nabanggit sa "Memorias de un Estudiante de Manila", 1872.
Title: Plan of the Waterworks in Dapitan
Kasangkapan:
 
Remarks:
Dinesenyo sa tulong ni Padre Sanchez, sa Dapitan, 1895
Title: Sketch of the Luminao Hill
Kasangkapan:
Remarks:
Pagaari ng Ateneo. Ginawa noong 1895

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Email Us | Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 2005