Make your own free website on Tripod.com

Ambag

 | Yahoo! | Google
 

Jose P. Rizal

buhay, personalidad, sosyalidad...

 

 

Noli Me Tangere

Isinulat ni Rizal ang unang kalahati ng Noli sa Madrid noong magtatapos ang1884, ang ikaapat na bahagi ay sinulat nya sa Paris, at ang isan pang ikapat na bahagi ay sa Alemanya. Ipinalimbag ang Noli sa Berlin na ari ng kapisanan ni Ginang Lette.

 

 

 

 

 

El Filibusterismo

Ang Fili ang kasunod na aklat ng Noli Me Tangere. Ipinalimbag ito sa Gante, Belhika, noong 1891. Ang Fili ang syan nagturo sa mga pilipino ng pagkabihasa, ng pagbabgumbuhay, at ng landas na tungo sa kaligtasan - sariling pagsisikap.

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Email Us | Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 2005